Појас академија е компанија основана во 1994 година; картон запечатување ленти почнаа маркетинг активности во секторот, и во подоцнежните години, Турција има место на пазарот преку фазата на производство. Novatap името е создадена како регистрирани својот бренд, нејзините производи се нудат на клиентите со името.
Istanbul- уште во Kartal на 3500 метри област ги исполнува барањата на производство на квалитетни сертифицирани производи на странските пазари во Турција и модерни објекти. обична и печатени картон запечатување ленти производствени капацитети во нашата компанија (hotmelt, акрилик, природна гума), канцеларија, маскирање лента, Двострани лента и филмови за заштита на површина се произведени.

Нашата Мисија
Со квалитетни производи и услуги да ги задоволиме потребите на нашите муштерии, да дадеме придонес во развојот на националната економија и со одлучност постојано зголемувајќи се да создадеме вредност за споделување .

Нашата Визија
Секторот на амбалажата постојано да се следи и со технолошки инвестиции да пораснеме, да сме дел од водечките компании заедно со висококвалитетни и сферични стандарди.

Нашите основни вредности
Секторот на амбалажа постојано да се следи и со технолошки инвестиции да пораснеме, да сме дел од водечките компании заедно со висококвалитетни и сферични стандарди.

Ни сме искрени
Ни сме искрени и отворени со сите наши размислувања, комуницирање и однесувања .’’не давај збор за нешто што не можеш да го оствариш’’

Клиентите ни се во центарот
Сите наши производи и услуги на клиентите им додаваат вредност.

Ние веруваме
Многу веруваме во вас и во нас.

Ние сме пронаоѓачи
Ние сме пронаоѓачи. Новостите се наша работа.

Ние сме креативни
Бргу организираме, бргу применуваме.

Имаме почит спрема луѓето
Давеме вредност на секоја личност и ова го развиваме.

Нашата работа ја управуваме со факти
Работните заклучоци ги разгледуваме со податоци.’’Заклучоците се многу важни’’

На клиентите, вработените и на нашите партнери: Обезбедување континуирано задоволство и очекувања.

Употребувајќи модерен систем и производи помагање за развиток на амбалажниот сектор

Да се спречи загадувањето на животната средина и визуелното загадување, да се даде придонес во економијата на државата.

Нашата фирма постојано го подобрува и го развива квалитетниот управувачки систем.

Заедно со вработените, клиентите и добавувачите на АКАДЕМИ БАНТ (AKADEMİ BANT) целиме нашите активности да ги продолжиме со потребите на векот, искреноста и довербата. Со општенствена свест и производствени капацитети на сите наши партнери им ја ги нудиме политиката на фирмата, најпрвин работиме соодветно на законите, производствените процедури на клиентите и социјалните стандарди и ги повикуваме и нив да бидат ортаци во ова.

АКАДЕМИ БАНТ (AKADEMİ BANT) во согласност на политиката на фирмата;

Во АКАДЕМИ БАНТ (AKADEMİ BANT) годините за вработување се како што наведува законот, не дозволуваме вработување на дете-работник и го поддржуваме ова размислување.

Вработените во АКАДЕМИ БАНТ (AKADEMİ BANT) во никој случај не се подложени на работење под притисок. Секој работник во подеднакви услови работат со сопствена волја и во соодветни позиции.

Во АКАДЕМИ БАНТ (AKADEMİ BANT) здравјето и безбедноста на сите вработени е спроведен според законските барања, се земаат сите потребни мерки за нивниот здравствен и безбедносен ризик и заедно со образовните можности ги поддржуваме и им овозможуваме работно здравје и безбедност.
Во АКАДЕМИ БАНТ (AKADEMİ BANT) работното место на вработените е опремено соодветно, ги нудиме сите основните потреби, сите видови услови на хигиенските состојби.

Вработените во АКАДЕМИ БАНТ (AKADEMİ BANT) ги имаат сите можности, така што тие се слободни во воспоставување на колективно преговарање и основање на синдикат.

Во АКАДЕМИ БАНТ (AKADEMİ BANT) вработените се слободни во смисла на идеја и на слободата на верувањето, како и јазикот, верата, расата, полот, социјалната група, годините и членство на здружение.

АКАДЕМИ БАНТ (AKADEMİ BANT) ги применува следните активности за овозможување на безбедност при употреба на нашите производи:

Борба против инсекти и ефективна контрола на штетници:
*Се зема во предвид секоја жалба околу инсекти и штетници
*Побарувачките кои се дадени од страна на клиентите се оценуваат и Управата ја продолжува поддршката за превземање на мерки.
*Да се обезбеди безбедноста на производите во производството, складирањето и фази на упатување и за да се обезбеди безбедноста на производите на нашите клиенти давајќи ја нашата поддржка перионичните проверки на терен се применуваат плански, со поддршката на специјални техники се земаат мерки за безбедноста на објектите.

Употреба на накит
*За вработените кои работат во зоните на производство се превземаат мерки за не употребата на накит и некои алишта; часовник, прстен, обетки, идр. кои ја ставаат безбедноста во ризик.

Надворешна Политика
*Се внимава обезбедување на употреба на некои материјали кои не се задолжителни во зоната на производство како што се стакло со пукнатини и скршени стакла, пластика др.
*Безбедноста на употреба на материјалите е одговорност на персоналот кој што работи таму. Доколку овие материјали се оштетат во најбрз временски период се острануваат. Со помош на Главниот директор се овозможуваат преземање на соодветни мерки. И со претставникот на управата се оценуваат превземаните мерки.

ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР