parallax background

Креп трака

Креп траките на Академи се користат на индустриска и општа примена, силно лепат и можат да се одлепат без да остават траги и нудат решение за многу ситуации. На високи температури не оставаат трага.

Употреба:

При боење и случна употреба е идеално решение и соодветни се за индустриска и општа примена.

Технички особини:

Се произведуваат по технологијата за акрилни лепаци на солвентна база. Отпорни се на 120 C. Имаат сила леплива моќ. Можат да се одлепат без да остават траги. Може да се произведе како џамбо паковање.