parallax background

Селотејп

Самолепливи Tраки за амбалажа (пакети, кутии)

Употреба:

Се употребуваат за секаков вид затварање на кутии, пакети и амбалажа. Може да се користи како безбедносна лента

Технички особини:

Има три вида на лепила кои можат да се користат без проблем при лепење на амбалажни материјали и секаков вид на кутии. Постојат три различни бои на ленти за лепење на кутии со дебелина од 12-300 mm кои можат да бидат произведени според вашата желба кои можат да се лепат и складираат без проблем. Надвор од стандардните бои за производство и ширини на лентите може да се произведат зависно од саканата количина и бараната ширина на лентите. Нашата група на ленти кои ги произведуваме кои користат квалитетни материјали за носење и лепење, се со долг век и се без проблеми.