parallax background

ПЕ филмови за амбалажа

Употреба:

Се употребува за виткање на алуминиумските и ПВЦ профили за врати и прозори

Технички особини:

Се произведуваат како проѕирни и бели. Може да бидат 30-90 микрони дебелина. Има можност да се штампаат во 6 бои. Ширината може да биде каква сакате.